Poniższa galeria nie jest typową galerią „pies przed i po”. Równie dobrze mogłaby nosić nazwę „Z życia salonu”. Odwiedzające nas pieski reprezentują szerokie spektrum.

Czytaj więcej