1. Każdy pies przyprowadzony do salonu powinien posiadać książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.
 2. Prosimy o wcześniejsze umawianie zwierząt na wizyty, możliwie z min. 1-dniowym wyprzedzeniem osobiście lub telefonicznie. Po godz. 18.00 prosimy o umawianie zwierząt telefonicznie.
 3. Pies do strzyżenia powinien przychodzić do salonu wykąpany i rozczesany (bardzo ważne jest dokładne rozczesanie psa PRZED KĄPIELĄ), w innym przypadku do usługi należy doliczyć kąpiel w salonie. Dokładne rozczesanie sierści znacznie skróci i uczyni wizytę w salonie mniej uciążliwą dla psa.
 4. Przed zabiegiem trymowania (tj. usuwania martwej sierści) nie należy kąpać psa 1-2 tyg. (kąpiel wskazana jest po trymowaniu).
 5. Bezpośrednio przed wizytą nie należy karmić psów.
 6. Przed wizytą w salonie psa należy wyprowadzić na dłuższy spacer.
 7. Przy pierwszej wizycie prosimy o poinformowanie groomera o stanie zdrowia psa, urazach, chorobach (zwłaszcza alergicznych czy skórnych), trudnym charakterze i innych okolicznościach mogących wpłynąć na zachowanie psa w salonie oraz bezpieczeństwo groomera – im więcej informacji, tym lepszy kontakt z psem, a tym samym krótsza i bardziej komfortowa wizyta w salonie.
 8. Psy stare, chore oraz niezrównoważone psychicznie obsługiwane są na żądanie i odpowiedzialność Właściciela! Groomer nie ponosi odpowiedzialności za nagłe pogorszenie stanu zdrowia psa, którego Właściciel zataił istnienie choroby – np. zaziębienie, padaczka, choroby serca, niezrównoważenie psychiczne.
 9. Właścicieli psów agresywnych prosimy o poinformowanie o możliwości ugryzienia i zabezpieczenie psa kagańcem.
 10. Ewentualne zwalczanie insektów (pchły, kleszcze) jest obowiązkowe i wykonywane na koszt Właściciela psa lub kota.
 11. Pies zostaje wydany osobie, która dostarczyła go do salonu lub wskazanej przez nią.
 12. W przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze powiadomienie (osobiście lub telefonicznie).
 13. Korzystając z usług salonu Klient akceptuje warunki regulaminu.